U plavom

Riječi su oštre i šiljate, skovane od olova.
I prokleta i sveta ne nazirem siluetu koja traži sebe
jer je sad sve dotiče, al’ je ništa ne dodiruje.
Izgubljeni cirkus u očima klovna.
Smijeh na silu pred strahom –
da se ne zaboravim.
Hodamo na rukama i žongliramo naše duše nogama,
stisnute teškim zrakom.
Ako me osjetiš kao tupu bol u rebrima
udahni i izdahni,
i prestaću.

Nastavi čitati “U plavom”