Kraj je početak

Kakva godina. I šta sad…2021. već?

Kao da sam trepnula i 366 dana mog života je otišlo u nepovrat. Neke bitke završene, neke još traju, a neke me čekaju…i dobro je. Spremna sam. Možda ipak u nekom kutku nas samih ništa ne može zamjenti ljepotu življenja, sjećanja i nadanja. Prošlost i budućnost su dvije strane mosta sadašnosti. Nastavi čitati “Kraj je početak”